Wedstrijdreglement

Google Review Wedstrijd Upgrade Interieur

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT (het “Reglement”)

Dit Reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Upgrade Interieur organiseert. 

Deelname aan onze wedstrijden

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die reeds met Upgrade Interieur heeft samengewerkt en die zijn woonplaats in België heeft, behalve:

  • de personen die werkzaam zijn bij Upgrade Interieur
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Upgrade Interieur kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

Verloop van de wedstrijd

Er worden 3 waves georganiseerd: 

Wave 1: 23/02 (uitsturen mailing) – 20/03 middernacht.  

Wave 2: 22/03 (uitsturen mailing) – 20/04 middernacht.  

Wave 3: 26/04 (uitsturen mailing) – 26/05 middernacht. 

Per wave wordt er 1 Google review verkozen als winnende review. Deze review wordt de deelnemer neergeschreven op Google en door Upgrade Interieur geëvalueerd op originaliteit & uitgebreidheid.

Prijzen

De 3 winnaars ontvangen een renovatiebon ter waarde van 1.500 euro. Deze renovatiebon dient ingezet te worden bij een renovatie ter waarde van minimum 4.500 euro. Deze renovatiebon is inwisselbaar voor werkuren, niet voor materiaalkosten. Er is ook geen mogelijkheid tot cashback indien het aantal gepresteerde uren lager ligt dan 1.500 euro.

Deze renovatiebon is 1 jaar geldig.

Upgrade Interieur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. 

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer/e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via persoonlijk telefonisch contact. 

Privacy

Upgrade Interieur is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.).

Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, zijn we bereikbaar via info@upgrade-interieur.be.

Algemeen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Upgrade Interieur kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Laten we samen de details bekijken van jouw project.

© 2021 Upgrade Interior Concepts bv | Privacy Policy